"Opvoeden is geen emmer vullen
maar een vuur ontsteken"

-Aristoteles

Af- of ziekmelden van uw kind

Alle vroege afmeldingen en vakantie-afmeldingen via onze Ouderlogin  KDVnet.
ZIEK- EN AFMELDINGEN op de dag zelf: De Zonnestraaltjes BEL tussen 7.15 en 8.15 uur: 06 20278062
ZIEK- EN AFMELDINGEN op de dag zelf: Peutergroep De Toverster BEL tussen 8.15 en 8.45 uur 06-38335434
ZIEK- EN AFMELDINGEN op de dag zelf: BSO Nijmegen

UITSLUITEND VSO: bellen indien u ’s morgens voor gesloten deur staat: 06 20278062. Uw kind wordt dan opgevangen op KDV de Zonnestraaltjes, Burghardt vd Berghstraat 114.

Dit mag tot 2 uur vóór opvang via de Ouderlogin  KDVnet.

Minder dan 2 uur vóór aanvang: bel op schooldagen Vincent (ma. t/m do) 0641470124; vrijdags schoolweken: Kantoor: 024 8443347; tijdens vakanties graag Ouderlogin  KDVnet.