"Opvoeden is geen emmer vullen
maar een vuur ontsteken"

-Aristoteles

Beroepscode

De beroepscode van ABVAKABO FNV voor de kinderopvang wordt aanbevolen aan iedereen die op het terrein van de kinderopvang werkzaam is. De code legt de waarden, normen en gedragsregels vast die van belang zijn voor een goede beroepsuitoefening in de kinderopvang. Een conceptversie van de code is opgesteld door een ABVAKABO FNV werkgroep van leidsters in de kinderopvang. Daarna is deze code besproken en goedgekeurd door de leden van ABVAKABO FNV die werken in de kinderopvang. Hierdoor is er voor het eerst binnen de kinderopvang sprake van landelijk vastgestelde normen die een kader vormen om goede beroepsuitoefening mogelijk te maken.
Klik hier voor meer informatie