"Opvoeden is geen emmer vullen
maar een vuur ontsteken"

-Aristoteles

Disclaimer

Aan de informatie op deze website en / of het invullen en versturen van formulieren of e-mails aan Kinderopvang Rijk van Nijmegenkunnen geen rechten ontleend worden.Evenmin kan Kinderopvang Rijk van Nijmegen aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade, direct of indirect voortkomend uit deze website.Alle informatie onder voorbehoud.