"Opvoeden is geen emmer vullen
maar een vuur ontsteken"

-Aristoteles

Oudercommissies KDV

De oudercommissie van KDV de Zonnestraaltjes heeft een adviserende taak richting di

Oudercommissie Zonnestraaltjes 2018

rectie. Zo worden bv. prijsaanpassingen, nieuwe stagiaires, het pedagogisch beleid en sommige andere zaken (bv. personeelsbeleid) waarbij het van belang is dat de ouderraad op de hoogte is en/of advies kan geven éérst aan de OC voorgelegd.

Notulen van de vergaderingen van de oudercommissie zijn hier te vinden. Log in met het wachtwoord dat op de e-mail van uw maandelijkse factuur vermeld staat.

Richting ouders / verzorgers hebben zij als taak in in voorkomende gevallen te informeren of raadplegen.

De oudercommissie zoekt versterking!

Is lidmaatschap van onze Oudercommissie iets voor u?

Bent u enthousiast en betrokken bij de opvang van uw kinderen en vindt u het wel eens leuk om een kijkje in de keuken te krijgen?

De Commissie komt 4 tot 5 maal per jaar bijeen.

We horen graag van u!

Wilt u nog even hierover doorpraten of weten hoeveel tijd het lidmaatschap van de Oudercommissie kost? U kunt geheel vrijblijvend via deze link contact opnemen.