"Opvoeden is geen emmer vullen
maar een vuur ontsteken"

-Aristoteles

Studiedagen

Studiedagopvang BSO Nijmegen

We proberen u als ouders te ontzorgen en regelen daarom voor u, net als voor uw vakanties, graag opvang op de dag dat uw kind niet naar school kan gaan vanwege een studiedag van de leerkrachten:

    • Uw kind dat die dag sowieso al ’s middags naar de opvang komt (BSO KORT, MEDIUM of LANG).  Wij REKENEN dan op uw kind . Komt het niet? Graag AFmelden via de ouderlogin. Locatie: wordt bekend gemaakt via e-mail.
    • Heeft u die dag géén reguliere opvang voor uw kind en wilt u tóch studiedagopvang? Dat kan uitsluitend na aanmelding én indien er plaats is. Deze dag wordt nagefactureerd.
    • Tweemaandelijks ontvangen alle ouders een overzicht van de aanstaande studiedagen

Uw kind wordt door ons in de middag naar de voor hem/haar gebruikelijke locatie gebracht, waar u het net als normaal aan het eind van de middag kunt ophalen.