"Opvoeden is geen emmer vullen
maar een vuur ontsteken"

-Aristoteles

Voorschoolse Opvang (Meander)

Voorschoolse opvang van BSO Nijmegen  is een vorm van buitenschoolse opvang dienst  die we aanbieden met sterke beperkingen / voorwaarden:

  • Uw kind maakt óók gebruik van onze náschoolse opvang.
  • De extra service kunnen wij alleen leveren aan kinderen van de Meander.
  • Er zijn vaak slechts enkele kinderen aanwezig. Omdat het om één tot enkele kinderen gaat is het absoluut van het grootste belang dat u uw kind TIJDIG afmeldt. De medewerkers kijken  de dag tevoren of en hoeveel kinderen er komen. Indien u uw kind niet afmeldt bestaat de kans dat een medewerker speciaal daarvoor voor niets ’s ochtends vroeg naar de Toverfluit gaat en gaat zitten wachten… Niet leuk en het ondermijnt ook het draagvlak om deze dienst in stand te houden.
  • Indien er onverhoopt niemand aanwezig is op de Toverfluit om uw kind op te vangen brengt u uw kind meteen naar locatie de Zonnestraaltjes, Burghardt van de Berghstraat 114. De facilitair medewerker vangt uw kind dan op en zorgt dat het op tijd naar school gebracht wordt.
  • De tarieven zijn hoger die van reguliere naschoolse opvang  (maar toch lang niet niet kostendekkend).
  • Bij de VSO mogen bij wijze van uitzondering ouders en medewerkers telefoonnummers uitwisselen, om bv af te melden als het kind ’s ochtend ziek is o.i.d. en dus toch niet gebracht wordt. Dit is verder de verantwoordelijkheid van medewerker en ouder.